โพสต์เมื่อ 19 เม.ย. 2021

Premier Automation Center

บริษัท พรีเมียร์ ออโตเมชั่น เซนเตอร์ จำกัด จัดตั้งโดยผู้บริหารคนไทยและญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ.2544 ดำเนินกิจการ
ตัวแทนจำหน่ายและเป็นผู้นำเข้าสินค้าชั่นนำด้าน Automation เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตภายในประเทศ
รวมถึงการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรในสายงานการผลิตนอกจากนั้นยังให้บริการให้คำปรึกษาและดูแลใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรรวมถึงสายการผลิตให้กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
1. การจัดจำหน่ายสินค้า Automation ได้แก่ เซอร์โว มอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ
ตรวจจับการทำงาน และอะไหล่เครื่องจักร
2. การบริการงานอุตสาหกรรม ได้แก่ งานสนับสนุนข้อมูล อุปกรณ์ การออกแบบ เครื่องจักร บริการจัดหาอะไหล่
จากผู้ผลิตเครื่องโดยตรง
3.การบริการด้านงานระบบ เช่น งานสร้างระบบประหยัดพลังงาน สร้างโครงสร้างงานสำหรับการผลิตเครื่องจักร
และระบบควบคุมอัตโนมัติ
รับใบเสนอราคา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด